Czy po każdym zdarzeniu drogowym lub szkodzie mam wzywać Policję?

Wiele osób pyta o to czy wzywać Policję. W przypadku wypadku drogowego dzwonimy na 112 i opisujemy zdarzenie. Padnie pytanie o poszkodowane osoby. Jeżeli nie ma poszkodowanych, a stan pojazdów umożliwia udrożnienie przejazdu innym użytkownikom drogi należy zjechać na pobocze, zabezpieczyć pojazdy i oczekiwać na służby. Należy udzielić pomocy rannym. Warto spisać telefony do światków. A co w przypadku mniejszych zdarzeń i szkód?

W przypadku każdej szkody, stłuczki należy powiadomić Policję. Jest to w naszym interesie. Policja sporządzi protokół, o który z pewnością wystąpi ubezpieczyciel przy likwidacji szkody. Na miejscu policjant spisuje notatkę, a gdy ubezpieczyciel wystąpi o potwierdzenie zdarzenia przy likwidacji szkody pisany jest protokół. Na miejscu policjant udostępni ci także dane strony zdarzenia, dane polisy OC uczestnika. To jest potrzebne do zgłoszenia szkody.

Czy w przypadku mniejszych zdarzeń i szkód wzywać Policję?

Wezwanie na miejsce zdarzenia Policji gdy na miejscu jest sprawca i poszkodowany wiąże się nałożeniem na sprawcę mandatu i punktów karnych. Jeżeli sprawca przyzna się przed patrolem do winy, to szkoda likwidowana jest z polisy OC sprawcy. Należy szkodę zgłosić w towarzystwie ubezpieczeniowym sprawcy. Od tego momentu należy ci się samochód zastępczy na czas naprawy.

Bez śladu w policyjnym protokole czeka nas droga przez mękę i udowadnianie, że zdarzenie miało miejsce. Potrzebni będą świadkowie, zdjęcia, zapis z monitoringu itp. Koniecznie spisz z drugim uczestnikiem wspólne oświadczenie dotyczące wspomnianej kolizji. Na oświadczeniu muszą się znaleźć imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, numery PESEL, dane dotyczące prawa jazdy – numery, przez kogo, kiedy i gdzie zostały wydane, dane pojazdów biorących udział w kolizji – marka, model, numery rejestracyjne, dokładny opis zdarzenia, należy wskazać jasno sprawcę i poszkodowanego, należy wpisać dane polisy OC – nazwa ubezpieczyciela, numer polisy, data jej ważności.

W przypadku małych szkód typu urwanie lusterka, zarysowania parkingowe, uszkodzenie błotnika należy liczyć się z tym, że operator linii będzie zniechęcał do wezwania patrolu i poleci zgłoszenie w najbliższej jednostce Policji. Nie zgadzajmy się na takie rozwiązanie. Na patrol możemy się naczekać, nie jest to bowiem stan zagrażający uczestnikom ruchu drogowego. Warto jednak mieć wspomnianą wyżej notatkę nawet kosztem oczekiwania.

Problem jest zawsze wtedy, gdy sprawca odwoła swoje oświadczenie, sprawca jest nieznany, albo sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. Wtedy należy się przygotować na żmudny proces likwidacji szkody. Także w tym zakresie pomocna będzie Policja.

One Reply to “Czy po każdym zdarzeniu drogowym lub szkodzie mam wzywać Policję?”

Dodaj komentarz